9.5.14

////LA FESTA DE LA FAMÍLIA AMB FAMÍLIA //// //THE PARTY OF THE FAMILY WITH THE FAMILY//


Un pla per gaudir en família // Festa per al Dia Internacional de la Família en família.

Si no teniu un pla per a aquest diumenge, us proposem una activitat familiar al parc de la ciutadella a Barcelona.Aquest 11 de maig a partir de les 12h del matí fins a les 18h. 

Activitats per passar un diumenge familiar, començant per un gran menjar col·lectiu. Durant aquest dia hauran petits espectacles de màgia, pallassos, marionetes, animacions, contes i música. Pels més inquiets hi haurà un espai per jugar en família; i també, espais de jocs de taula, lectura i relaxació.
 
No importa qui sigui la família: la teva, la nostra o la seva.No importa com sigui aquesta família: curta, llarga, propera, llunyana...Cada família és el centre. Aquell entorn en el que girem i ens identifica, que ens ajuda i ens protegeix. Allò que ens fa com som.Un model de convivència i de respecte.
A plan for family // Party for the International Day of the Family with Family. 

If you do not have a plan for this Sunday, we propose a family activity at the Ciutadella Park in Barcelona. 
This May 11 from 12am in the morning until 18 p. m. 

Activities for the family to spend a Sunday, starting with a major food group. 
During the day children will have magic shows, clowns, puppets, animation, stories and music. For more worried there will be a space for family game; and spaces for games, reading and relaxation. 

No matter who is the family: yours, our, or their. 
No matter how this family: short, long, near, far ... 
Each family is the center. That environment in which we turn and identifies, protects us and helps us. What makes us who we are. 
A model of coexistence and respect. 

No comments:

Post a Comment